And ecstatic at the sight of you. - Looking for sara

and from all its four chambers
to all its forgiveness, unlocked the sternum’s
door, reversed and reshaped until it was a new
bright carnal species, more accustomed to grief,
and ecstatic at the sight of you.

Ibland fastnar ord. Ibland är det så vackert att jag vill ta dem ett och ett och vrida och vända och undersöka hur bilden skapades. När ord inte längre är ord, när ord är bilder, känslor, intryck. När någon annan sätter ord på dina minnen. Det är poesi.

Ovan: Extrakt (äsch, min svenska är under all kritik) ur (prepositionerna är det som försvinner först) Ada Limons Bright dead Things. Adaptation.

Write A Comment